+9821 88864752

فرصت های سرمایه‌گذاری

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

سرمایه‌گذاری کنید
Image

آخرین پروژه‌ها

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

پایان یافته
 • 100,000,000,000 ریال

  مبلغ هدف

 • 64,400,100,000 ریال

  سرمایه گذاری

 • 38 درصد

  درصد سود قابل پیش بینی

64.4001% Complete
%64
مدت زمان بازگشت وجه 12 ماه
پایان یافته
 • 6,000,000,000 ریال

  مبلغ هدف

 • 6,000,000,000 ریال

  سرمایه گذاری

 • 25%

  درصد سود قابل پیش بینی

100% Complete
%100
مدت زمان بازگشت وجه 6 ماه

ویژگی‌های اینوستوران

مزیت‌های اینوستوران برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران

حامیان سکوی سرمایه‌گذاری اینوستوران

Pic

شرکت فناپ

Pic

بانک پاسارگاد

Pic

شرکت شناسا

Pic

شرکت فرابورس

سرمایه جذب کنید

در اینوستوران میتوانید طرح خود را ثبت کنید و برای کسب و کار خود فرصت جذب سرمایه ایجاد کنید.

سرمایه جذب کنید

چرا مدل جذب سرمایه به روش تامین مالی جمعی خوب است؟

سرعت بیشتر در جذب سرمایه 24+

هرجای ایران که باشید تنها چند روز بعد از ارسال طرح جواب نتیجه طرح به شما اطلاع داده خواهد شد

بیشتر بخوانید

جامعه بزرگ از سرمایه گذاران 1000+

شبکه ای از سرمایه گذاران شامل فرشتگان و شرکت های سرمایه گذاری در دسترس هستند

بیشتر بخوانید

سادگی و عدم پیچیدگی 100%

امکان ثبت آسان شرکت و اطاعات آن در پایگاه داده و تماس کارشناسان خبره ما با شما

بیشتر بخوانید

Laptop

برای سرمایه گذاری با اینوستوران شروع کنید

در چند قدم میتوانید:

 • کد ملی فعال 1
 • کد بورسی احراز هویت شده در سجام2
 • ثبت نام در اینوستوران و شروع سرمایه گذاری3
ثبت‌نام

Sign In