+9821 88864752

فرصت های سرمایه گذاری

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

سرمایه گذاری کنید
Image

آخرین پروژه ها

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

ویژگی های اینوستوران

چند تا ویژگی که اینوستوران در اختیار شما میگذارد

Pic

شرکت فناپ

Pic

بانک پاسارگاد

Pic

شرکت شناسا

Pic

سازمان فرابورس

سرمایه جذب کنید

در اینوستوران میتوانید طرح خود را ثبت کنید و برای کسب و کار خود فرصت جذب سرمایه ایجاد کنید.

سرمایه جذب کنید

چرا مدل جذب سرمایه به روش تامین مالی جمعی خوب است؟

سرعت بیشتر در جذب سرمایه 24+

هرجای ایران که باشید تنها چند روز بعد از ارسال طرح جواب نتیجه طرح به شما اطلاع داده خواهد شد

بیشتر بخوانید

جامعه بزرگ از سرمایه گذاران 1000+

شبکه ای از سرمایه گذاران شامل فرشتگان و شرکت های سرمایه گذاری در دسترس هستند

بیشتر بخوانید

سادگی و عدم پیچیدگی 100%

امکان ثبت آسان شرکت و اطاعات آن در پایگاه داده و تماس کارشناسان خبره ما با شما

بیشتر بخوانید

Laptop

برای سرمایه گذاری با اینوستوران شروع کنید

در چند قدم میتوانید:

  • کد ملی فعال 1
  • کد بورسی احراز هویت شده در سجام2
  • ثبت نام در اینوستوران و شروع سرمایه گذاری3
ثبت‌نام

Sign In