+9821 41087381

پروژه‌ها

فرصت های سرمایه گذاری جسورانه در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

آخرین پروژه ها

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

  • 760,000,000

    مبلغ هدف

  • 40,004

    سرمایه گذاری

  • 3

    سرمایه گذاران

0.0052636842105263% Complete
%0

Sign In