+9821 88864752

پروژه‌ها

فرصت های سرمایه‌گذاری در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

آخرین پروژه‌ها

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

پایان یافته
  • 6,000,000,000

    مبلغ هدف

  • 6,000,000,000

    سرمایه گذاری

  • 10

    سرمایه گذاران

100% Complete
%100

Sign In