+9821 88864752

ویستا تجهیز احیاء

فرصت های سرمایه‌گذاری در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران


ویستا تجهیز احیاء

ریفربیش، احیاء، بازیابی، تجهیزات پزشکی

شبکه های اجتماعی

توضیحات کلیدی

اطلاعات شرکت:

نام شرکت: شرکت ویستا تجهیز احیاء

نوع شرکت: سهامی خاص

شناسه ملی:14009306123

شماره ثبت:561949

تاریخ ثبت:1399/04/31

آدرس شرکت:استان تهران - منطقه ۱۳ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله هفده شهريور(شادآباد) ، خيابان شهيد فريدون وثوقي ، خيابان شهيد حسينعلي مختاري ، پلاک ۹ ، طبقه همکف کدپستي ۱۳۷۱۹۱۳۱۴۷

اطلاعات مالی:

مبلغ مورد نیاز:100.000 میلیون ریال

پیش بینی میزان سود: 38 درصد

نوع سرمایه گذاری: مشارکت در درآمد

پیش بینی درآمد در طول دوره اجرای طرح:227550 میلیون ریال

پیش بینی هزینه ها در طول اجرای طرح: 187289 میلیون ریال

دارای وثایق مالی جهت  ضمانت اصل سرمایه

 

معرفی طرح:

طرح (شناوری) بازیابی و احیاء تجهیزات پزشکی به صورت 12 ماهه با بازپرداخت سود هر سه ماه یکبار معادل 9.5 درصد.(معادل سالانه 38 درصد)احیا و بازیابی تجهیزات پزشکی با هدف تعمیر و بازتولید تجهیزات اسقاطی بیمارستان‌ها در جهت خدمت‌رسانی به صنعت سلامت و مراکز درمانی با رویکرد توسعه تکنولوژی در کشور، از سال 1399 آغاز شده است. روند کلی فرآیند بدین صورت است که با درخواست مراکز درمانی، تجهیزات اسقاطی آن‌ها در فرآیند بازیابی وارد شده و کاملا نوسازی گردیده و مجددا با یک سال گارانتی به چرخه درمان بازگردانده می‌شود.

از آنجا که خرید تجهیزات پزشکی بسیار هزینه بر است، بنابراین نه‌ تنها هزینه‌های هنگفتی برای بیمارستان‌ها در بر دارد، بلکه در شرایط سخت تحریم کشور منجر به خروج ارز از کشور می‌شود. به‌طور کلی احیا تجهیزات پزشکی رویکردی است که با اتخاذ استراتژی‌های راهبردی می‌تواند در جهت بومی‌سازی و خودکفایی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی گام برداشته و میزان واردات و ارزبری را کاهش دهد. همچنین نظر به اینکه فرآیند احیای تجهیزات پزشکی هزینه بسیار کمتری برای بیمارستان¬ها در بر دارد، مدیران تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها می‌توانند از این طریق نیاز خود به تجهیزات پزشکی را پاسخ دهند.

شرکت ویستا تجهیز احیا (سهامی خاص) در تاریخ 31/04/1399 به شماره ثبت 561949 به شناسه ملی 14009306123 ثبت گردید.

توانمندی های فنی شرکت ویستا تجهیز احیاء

 • ویتا از استانداردهای ISO:13485,IEC63077 و آخرین استانداردهای بین­‌المللی تبعیت می­­نماید.
 • از لحاظ زیبایی و فنی تمامی تجهیزات ویتا کاملا بی‌­نقص هستند.
 • اولین و پیشرو ترین مرکز تخصصی بازیابی تجهیزات پزشکی در کشور می­‌باشد.
 • با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان احیاء و بازیابی تجهیزات شما انجام می‌­گیرد.
 • تمامی تجهیزات مورد نظر، ضمن رفع عیب، نوسازی و به شرایط کارخانه‌ای باز می‌­گردد.
 •  همه‌ی تجهیزات پزشکی احیاء شده شامل یکسال گارانتی و ۳سال خدمات پس از احیاء خواهد بود.
 • مستندات تجهیزات در حوزه برآورده ساختن استانداردهای اعتباربخشی ملی به شما عرضه خواهد گردید.
 • زمان خواب دستگاه با توجه به ارائه سرویس جایگزین، در زمان حداقلی قرار می­گیرد.

تواننمدی بازار

در خصوص تیم اجرایی ویتا، تمام اعضای اصلی بنیانگذار و تیم اصلی اجرایی، در شرکت­های مختلف تجربه فروش و بازاریابی محصولات پزشکی داشته ­اند. توانمندی تیم فروش در ارتباطات گسترده با مراکز درمانی کشور می­باشد. با توجه به اینکه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت برگزارکننده بزرگترین رویداد بیمارستانی کشور به نام همایش بین­ المللی مدیریت بیمارستانی بوده ­اند و دبیر 10 دوره از همایش را برعهده داشته­ اند، ارتباطات بسیار زیادی با مراکز درمانی کشور شکل گرفته است که در توسعه و معرفی ویتا به مشتریان بالقوه بسیار کمک­ کننده بوده است. همچنین در بدنه اصلی شرکت تجربیات بسیار گرانبهایی نزد تیم اجرایی در فروش محصولات دانش ­بنیان حوزه سلامت وجود دارد که منجر به شناخت تیم از روش­های ورود به بازار شده است. بازار انحصاری فعالیت ویتا نیز می­تواند در پیشبرد اهداف شرکت کمک نماید.

تامین کنندگان 

در خصوص تامین­کنندگان، هم داخلی و خارجی وجود دارد. در مورد تامین کنندگان داخلی، مراکز درمانی کشور تامین ­کنندگان اصلی ورودی ویتا محسوب می­گردند. در مراکز درمانی دولتی عموما از طریق مزایده تجهیزات پزشکی مازاد واگذار می­گردد که ویتا توانمندی حضور در مزایدات را دارد در ضمن با توجه به دانش ­بنیانی شرکت امکان ترک تشریفات نیز وجود دارد. ویتا در سال گذشته توانسته است بخشی تجهیزات مازاد از مراکز تهیه نماید، ولی با توجه به اینکه تامین تجهیزات نیاز به تامین منابع مالی دارد، در سال جاری تمرکز شرکت بر حضور در مزایدات دولتی و خرید این تجهیزات می­باشد. در ضمن مراکز درمانی خصوصی نیز تامین­ کنندگان بالقوه شرکت می­باشند که خرید از آن­ها می­تواند به مراتب ساده ­تر باشد. در مورد تامین­ کنندگان خارجی نیز جهت تامین قطعات یدکی مورد نیاز طرح، هم ­اکنون شرکت با برخی تامین ­کنندگان در کشورهای خارجی مانند چین، عراق و دوبی همکاری دارد که سریعا با جذب منابع امکان دسترسی به تامین ­کنندگان بهتر وجود خواهد داشت.

اندازه بازار

آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل 2020 ﻣﯿﻼدي، ﻋﺪد 130 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ  و ﺑﻪ رﻗﻢ 140 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 2026 و ﺑﺎ نرخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ[1] (CAGR) 6.6 درﺻﺪي، ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 208 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﮔﺮ اﻓﻘﯽ روﺷﻦ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ 39 درﺻﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮين ﺳﻬﻢ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن، ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪك اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﺪدي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 1,7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي ﺑﺎ اﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرس 2017، ﺣﺠﻢ واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ 928 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات آن، ﺗﻨﻬﺎ 22 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﻣﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺪارد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل 1396، 24 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود 55 ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل 2017، 319 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.

تامین تجهیزات پزشکی از سه طریق خرید تجهیزات جدید، اجاره تجهیزات و ریفربیش (بازچرخانی) تجهیزات صورت می‌گیرد. سهم هر یک از منابع از بازار کل جهانی تجهیزات پزشکی در شکل زیر نمایش داده شده است. با توجه به شکل بخش تجهیزات پزشکی جدید بیشترین سهم (66%) را در اختیار دارد، این بخش در سال ۲۰20 به میزان 92 میلیارد دلار آمریکا و تا سال ۲۰۲۶ بالغ بر 135 میلیارد دلار آمریکا خواهد بود. تجهیزات پزشکی جدید تکنولوژی روز را فراهم می‌کنند و به پزشکان اجازه می‌دهند تا تشخیص بهتری بدهند، به همین دلیل این بخش بیشترین سهم را دارا می‌باشد. بخش تجهیزات پزشکی اجاره‌ای بعد از تجهیزات جدید بیشترین سهم را از بازار کل تجهیزات پزشکی با سهم 27 درصدی در اختیار دارد. بخش تجهیزات پزشکی ریفربیش (بازچرخانی) شده نیز با سهم 7 درصدی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

تجهیزات پزشکی جدید با مبلغ 92 میلیارد دلار بیشترین سهم را دارا می‌باشد و تجهیزات اجاره‌ای با 36 میلیارد دلار و تجهیزات بازچرخانی شده با 10 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. پیش ­بینی می­شود اندازه این بازار در سال 2020 بالغ بر 46.5 میلیارد دلار و در سال 2026 حدود 73.5  میلیارد دلار خواهد بود.

به منظور تخمین اندازه بازار ریفربیش تجهیزات پزشکی ایران در سال‌های آتی ابتدا بایستی اندازه بازار کل تجهیزات پزشکی را ‌در سال 1399 بدست آورد که براساس گزارش‌هاي اداره تجهيزات پزشکي و سازمان غذا و دارو اندازه بازار تجهيزات پزشکي ايران در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۷۰۰ ميليون دلار می‌باشد، که 35 درصد ارزش دلاری آن مربوط به محصولات تولید داخل و 65 درصد مابقی مربوط به واردات است، حال با استفاده از سهم 7 درصدی تجهیزات ریفربیش شده از کل تجهیزات پزشکی جهان و استفاده از این میزان سهم در بازار ایران، اندازه بازار ریفربیش تجهیزات پزشکی در ایران حدود 190 میلیون دلار برآورد می‌گردد(Total available market)، پس از آن برای پیش‌بینی اندازه این بازار در سال‌های بعدی از نرخ رشد مرکب سالیانه (CAGR) جهانی تجهیزات ریفربیش شده استفاده شده که این نرخ بنابر گزارش سایت Global Market Insights در سال‌های 2020 تا 2026 برابر 8.2% برآورد شده است. بدین ترتیب اندازه این بازار در سال 1404 به 280 میلیون دلار خواهد رسید. با توجه به این که ریفربیش تجهیزات پزشکی به تازگی در ایران شروع شده است انتظار می‌رود که تا 5 سال آینده با توجه به مشکلات تحریمی در تامین تجهیزات نو خارجی و نیز بودجه­ های پیش‌بینی شده در بخش دولتی بهداشت و درمان کشور در افق 5 ساله پیش رو به نسبت­های نرمال جهانی ریفربیش تجهیزات در ایران نیز دست یابیم و بازار 280 میلیون دلاری در دسترس ذینفعان داخلی قرار گیرد.

بازار هدف

کلیه­ی مراکز درمانی که از تجهیزات پزشکی (بویژه تجهیزات پزشکی سرمایه­ای) استفاده می­کنند، مشتریان بالقوه خدمات و محصولات بازیابی شده شرکت ویستا تجهیز احیا هستند. که شرکت تاکنون با بسیار از این مراکز عقد قرارداد نموده است در کنار بیمارستان­ها، درمانگاه­ها، مراکز جراحی محدود و کلینیک­ها، مراکز پرتو تشخیصی و خانه­های بهداشت، مطب­های خصوصی، شرکت­های خدمات پرستاری در منزل مشتریان بالقوه محصولات ویتا هستند.

مزایای همکاری با ویستا تجهیز احیاء

 • تجهیزات در راستای توسعه دانش فنی استفاده می گردد.
 • امکان جا به جای و تهاتر با تجهیزات دیگر مورد نیاز وجود دارد.
 • در بازار مملوء از واسطه ها فروش مستقیم به ویتا سود فروشنده را تضمین می کند.
 • پرسنل با تجربه ویتا بدون هیچ آسیب فیزیکی تجهیزات را جداسازی نموده و حمل خواهند کرد که بدین وسیله بهره وری از فضا با خالی شدن تجهیزات مازاد و بلااستفاده محقق خواهد گردید.
 • ویتا به بالاترین نرخ ممکن خرید انجام می دهد.
 • کارشناسان با تجربه ویتا در ابتدا پیش ارزیابی نموده و شما فرصت خواهید داشت در صورت تمایل دستگاه را ضمن نوسازی و ارتقاء در مالکیت خود نگه دارید یا در مدل های مشارکتی در سود فروش تجهیزات خود سهیم باشید.
 • اگر به دنبال ارتقاء سیستم های خود هستید نیز ویتا می تواند آفرهای جایگزین خوبی را ما به ازای فروش تجهیزات بلااستفاده خود پیش روی شما قرار دهد.
 • اگر دوستدار محیط زیست هستید ویتا می تواند با کمترین خطر این تجیهزات را بازیابی و به چرخه درمان بازگرداند.

هزینه ها: 

بخش هزینه ها شامل هزینه های خرید دستگاه، هزینه حقوق دستمزد، سربار حقوق دستمزد، هزینه های پیش بینی نشده در ارائه خدمات، هزینه های گارانتی، هزینه های سربار شرکت و... می باشد که جزئیات آن را می توانید در گزارش ارزیابی ملاحظه بفرمائید.

 

 

اعضای تیم

 • شرکت ویستا تجهیز صنعت
 • سمت اجرایی:

پرسش و پاسخ های متداول

میزان سود دهی طرح چقدر است؟

سود پیش بینی شده برای طرح 38 درصد در 12 ماه خواهد بود که به صورت هر سه ماه یکبار معادل 9.5 درصد به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

اسناد عمومی و خصوصی کسب و کار

گزارش ارزیابی کسب و کار (برای مشاهده اسناد ورود کنید)
17 مهر 1402 - (خصوصی)
17 مهر 1402 - (خصوصی)
مجوز ارائه خدمات بازیابی و تعمییرات اساسی تجهیزات پزشکی (برای مشاهده اسناد ورود کنید)
17 مهر 1402 - (خصوصی)
قرار گرفتن شرکت ویستا تجهیز احیاء در لیست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی (برای مشاهده اسناد ورود کنید)
17 مهر 1402 - (خصوصی)
پروانه اشتغال سازمان انرژی اتمی ایران (برای مشاهده اسناد ورود کنید)
17 مهر 1402 - (خصوصی)
گواهی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی (برای مشاهده اسناد ورود کنید)
17 مهر 1402 - (خصوصی)
7 آبان 1402 - (خصوصی)
7 آبان 1402 - (خصوصی)
قرارداد سرمایه گذاری (برای مشاهده اسناد ورود کنید)
7 آبان 1402 - (خصوصی)

کامنت‌ها

برای کامنت گذاشتن باید ثبت نام یا ورودکنید

Sign In