+9821 88864752

تماس با ما

فرصت های سرمایه‌گذاری در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

تماس با ما

شماره تماس:

+98 21 410 87 462     محمد مهدی بهرامی– مدیر اجرایی  

+98 21 410 87381      محسن مرادی نژادی – مسئول فنی

 

  • آدرس: تهران، خیابان مطهری، نبش سهروردی، پلاک 94
  • کدپستی: 1578775537
  • پست الکترونیک: info@investorun.com

 

 

Sign In