+9821 88864752

قوانین و شرایط سایت

فرصت های سرمایه‌گذاری در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

قوانین و شرایط سایت

1.    تمام کاربران سامانه بدین وسیله می‌پذیرند که «بیانیه‌ی هشدار ریسک سرمایه‌گذاری» سکوی اینوستوران را تماماً مطالعه کرده و با تمام بندهای آن موافق هستند. هیچ گونه اعلام ناآگاهی نسبت به این بیانیه مسموع نیست و تبعات آن تماماً متوجه سرمایه‌گذاران خواهد بود.

2.   تمام تعاملات میان سکوی اینوستوران، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران، تابع قوانین عمومی جمهوری اسلامی و قانون تجارت بوده و قوانین بالادستی، در تمام حوزه‌های مرتبط، نافذ خواهند بود.

3.   قوانین و مقررات عملیاتی سامانه اینوستوران توسط شرکت فرابورس و سازمان بورس ایران تعیین می‌شود. اینوستوران موظف به رعایت این قوانین است و هرگونه دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ی صادره از سوی مراجع فوق، ملاک عمل سکو خواهد بود، ولو عطف به ماسبق شود. سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران می‌پذیرند که تمام فرآیند تأمین مالی جمعی، تحت نظارت و نفوذ دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت فرابورس و سازمان بورس خواهد بود.

4.   کاربران سامانه می‌پذیرند که پس از احراز هویت، به هیچ عنوان دسترسی به حساب کاربری خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند. هرگونه عواقب ناشی از اعطای دسترسی حساب کاربری به اشخاص ثالث توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، خارج از مسئولیت اینوستوران است و در صورتی که موجب ورود خسارت به اینوستوران شود، کاربر متخلف موظف به جبران خسارت خواهد بود.

5.   کاربران متعهد می‌شوند که از دسترسی کاربری خود به هیچ عنوان به منظور نفوذ، آسیب، هک، یا هرگونه حمله‌ی سایبری به سکو استفاده نکنند. هرگونه استفاده از حساب کاربری به منظور انجام حمله‌ی سایبری، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

6.   در صورت عدم موفقیت طرح در جذب سرمایه (عدم تکمیل سرمایه‌ی مورد نیاز)، سرمایه‌گذاران بدون دریافت هیچ‌گونه خسارت یا غرامت، اصل سرمایه‌ی خود را طی 30 روز کاری پس از پایان زمان سرمایه‌گذاری، دریافت خواهند کرد.

7.   تصمیم‌گیری در مورد امکان تسویه‌ی سرمایه به صورت سهام بر عهده‌ی شرکت سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سرمایه‌پذیر را ملزم به تسویه در قالب سهام کنند.

8.   هر سرمایه‌گذار حقیقی حداکثر تا 5 درصد مبلغ هر طرح را می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. هرچند سقفی برای کل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در کل طرح‌ها وجود ندارد.

9.   هرگونه تخلف از شرایط و قوانین سکوی اینوستوران، بسته به شدت و نوع تخلف می‌تواند باعث تعلیق دسترسی فرد به حساب کاربری یا پیگیری قضایی به منظور جبران خسارات شود.

Sign In